Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

γ-kiirguse dosimeeter NOVA-3

γ-kiirguse dosimeeter NOVA-3

Dosimeeter NOVA-3 on  portatiivne seade γ-kiirguse ekvivalentdoosi ja doosi intensiivsuse mõõtmiseks.

Dosimeetri näit kuvatakse seadme esipaneelil asuvale LCD tabloole. Tablool saab näha kiirguse ekvivalentdoosi   ja mõõtmise hetkele vastavat kiirguse intensiivsust,  kuupäeva ja kellaaega. Ekvivalentdoosi mõõtühikuks on µSv, intensiivsuse mõõtühikuks  µSv/h.

Dosimeeter on  patareitoitega. Dosimeetri mällu salvestunud andmeid saab arvutisse üle kanda infrapunaliidese abil. Nüüd on võimalik üleviidud andmeid  esitada juba tabeli kujul, kus on toodud kuupäevad, kellaajad, registreeritud γ-kiirguse summaarne doos  ning kasutaja poolt etteantud ajavahemikele vastavad doosi intensiivsused. Arvutist on võimalik dosimeetrisse salvestada  ka uued tööparameetrid. Võimalik on ette anda kiirguse salvestamise  ajavahemik, seadme alarmi sisselülitumise tasemed γ-kiirguse doosile ning  doosi intensiivsusele.

Radioaktiivse kiirguse taset on võimalik hinnata ka seadme helisignaalide sageduse järgi. Mida   suurem  on signaalide sagedus, seda  kõrgem  on radioaktiivse kiirguse  tase.

 

Radioaktiivse kiirguse detektor
 tüüp GM (energeetiliselt kompenseeritud)
 γ-kiirguse diapasoon 50 keV kuni 1,5 MeV
Doosi mõõtmine
 diskreetsus 1 μSv
 skaala ulatus 9 999 999 μSv
Doosi intensiivsuse mõõtmine
 diskreetsus 0.1 μSv/h
 skaala ulatus 99 999,9 μSv/h
Doosi alarmi seadistamine
 diskreetsus 1 μSv
 vahemik 1 kuni 9 999 999 μSv
Doosi intensiivsuse alarmi seadistamine
 diskreetsus 1 μSv/h
 vahemik 1 kuni 99 999 μSv/h
Minimaalne andmete salvestamise aeg 1 min
Toiteallikas 2 x AAA patareid
Töötemperatuuride vahemik -15°C kuni +35°C
Mõõtmed 105 x 58 x 18 mm
Kaal 106 g