Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Kaabli kerimise ja mõõtmise seade KMS-2

Kaabli kerimise ja mõõtmise seade KMS-2

Kaabli kerimise ja mõõtmise seade KMS-2 on ette nähtud plast- ja kummi-isolatsiooniga elektrikaablite pikkuse mõõtmiseks. Seade võimaldab mõõta ka juba otsa kinnitatud pistikutega kaableid.

Mõõtmise käigus keritakse kaabel kokkulangeva tsentriga trumlile, mis võimaldab väljamõõdetud kaablivihi trumlilt raskusteta eemaldada. Kerimis ja mõõteseade KMS-2 kinnitatakse mõõtmise ajaks kas lauale või mõnele teisele sobivale alusele.

KMS-2 koosneb järgmistest põhiosadest:
  • alusraam koos kaablisuunajatega;
  • mõõteratas ühendatuna elektroonilise pöördeloendiga;
  • ümberkalibreerimist võimaldav elektrooniline mõõtemoodul;
  • käsitsi käitatav kokkulangeva tsentriga kerimistrummel.
Mõõtemooduli skaala diskreetsus
cm või mm (valitav kasutaja poolt)
Skaala ulatus
kui vähim ühik on 1 mm: 999,999 m
kui vähim ühik on 1 cm: 9999,99 m
Mõõdetava kaabli läbimõõt
1 kuni 12,5 mm
Maksimaalne mõõtmiskiirus 60 m/min
Maksimaalne võimalik mõõteviga +/- 1 %
Kerimistrumli maht 5 mm läbimõõduga kaabli puhul  ligikaudu 20 m
Seadme jaoks vajalik lauapind
 ligikaudu 1 m²
Kasutustemperatuur
0°C kuni +40°C
65 % relatiivse õhuniiskuse juures
Elektritoide 220 V AC