Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Teehöövli tera kaldemõõdik GRADER WATCHMAN 2

Teehöövli tera kaldemõõdik GRADER WATCHMAN 2
Teehöövli tera kaldemõõdik on kasutatav kõikidel höövlitel, olenemata nende tootjast ja elektrisüsteemi pingest.
Teehöövli tera kaldemõõdik võimaldab juhil jälgida teehöövli tera kallet ning aitab hoida kallet soovitud nurga all.
Lisaks võimaldab mõõtesüsteem kabiinist väljumata mõõta olemasoleva pinna kallet, lastes teehöövli tera vastu mõõdetavat pinda. Pinna kaldenurk ilmub kabiinis oleva mõõteploki tabloole.
Kallet on võimalik mõõta nii kraadides kui ka nurga protsentides.
 
Teehöövli tera kaldemõõdik koosneb kahest plokist:
  • tera raamile kinnitatavast kaldenurga andurist
  • kaldenurga mõõte- ja kontrollplokist mis on anduriga kaabelühenduses

Mõõte- ja kontrollplokk võimaldab höövli juhil ette anda tera soovitud kaldenurga ja kaldenurga lubatud hälbe ning signaliseerib valgus- ja helisignaaliga, kui tera kalle väljub etteantud piiridest. Plokk kinnitatakse kahe iminapaga höövli kabiini esiklaasile juhile mugavalt jälgitavasse asendisse.

Toite saab mõõtesüsteem höövli elektriskeemist.

Kaldenurga mõõtevahemik +/- 30°või +/- 57%
Etteantava nurga vahemik +/- 10° või +/- 17%
Etteantava nurga hälve

+/-0,1° kuni +/- 1,0°

või +/-0,1% kuni +/-2%

Digitaalskaala lugemi vähim väärtus 0,1° või 0,1%
Nurga mõõtetäpsus +/- 0,1°
Nurgaanduri pikikaldetundlikkus < 0,1 % pikikalletele kuni 45°
Nurgaanduri löögitaluvus kuni 105 g
Seadme võimsustarve < 10 W
Toitepinge 10 -30 V DC