Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

αβγ-radioaktiivse kiirguse indikaator RADON-2

αβγ-radioaktiivse kiirguse indikaator RADON-2

Radioaktiivse  kiirguse indikaator  RADON-2  on  statsionaarne seade α-,  β- ja γ-kiirguse  detekteerimiseks. Seade on spetsiaalselt projekteeritud regustreerimaks radioaktiivsest gaasist radoonist lähtuvat a-kiirgust . Radioaktiivse kiirguse indikaator kinnitatakse seinale sellisesse ruumi, kus tahetakse kiirguse taset jälgida.

Indikaatorit võib kasutada ka autodes jm. erisõidukites, millega veetakse ohtlikke materjale või mis liiguvad ohtlikes rajoonides, kus radioaktiivse kiirguse tase võib olla foonilisest tasemest kõrgem. Sellistel juhtudel kinnitatakse indikaator spetsiaalsele alusele ja elektri-toide võetakse autolt. Radioaktiivse kiirguse taseme üle võib hinnata indikaatori helisignaalide sageduse järgi või seadme esipaneelil asuvate valgusdioodide süttimise järgi. Seade on varustatud releelise väljundiga ohtliku kiirgustaseme automaatseks registreerimiseks, radooni tekkel  ventilatsiooni sisselülitamiseks, sireeni sisselülimiseks jne.

Seade on varustatud võimalusega enda automaatseks kalibreerimiseks kohaliku loodusliku kiirgusfooni järgi.

Radioaktiivse kiirguse foonilise taseme korral põleb roheline valgusdiood. Kui radioaktiivse kiirguse tase ületab foonilise taseme, süttib kollane valgusdiood. Kui radioaktiivse kiirguse tase ületab etteantud alarmitaseme, süttib punane valgusdiood ning sulguvad relee kontaktid.

Radiatsiooni detektori rüüp GM
Toitepinge 12 V (adapter 220 V võrgust)
Töötemperatuuride vahemik -15°C kuni +35°C
Tundlikkuse piirkonnad:
 roheline kuni 0.14 μSv/h
 kollane 0.14 kuni 0.16 μSv/h
 punane üle 0.16 μSv/h
Mõõtmed 80 x 80 x 50 mm