Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

βγ-radioaktiivse kiirguse indikaator SIGNAL-2

βγ-radioaktiivse kiirguse indikaator SIGNAL-2

Radioaktiivse kiirguse indikaator SIGNAL-2 on statsionaarne seade β- ja γ-kiirguse detekteerimiseks ja alarmeerimiseks kui summaarne tase ületab etteantud väärtuse.

Indikaator on konstrueeritud sellisena, et elektroonikaplokk ja detektor on omavahel ühendatud kuni 6 m pikkuse kaabliga. Komplekti kuuluv radioaktiivse kiirguse detektor paigutatakse  kohta, kus soovitakse kiirguse taset jälgida, näit. maja seinale, sõidukisse, keldrisse, kaevu  jm.

Elektroonikaplokk asub  operaatori jaoks sobivas kohas, näit. toa seinal, sõiduki kabiinis jm. Nii teavitab indikaator radioaktiivse kiirguse tasemest uuritavas kohas. Kiirguse taseme üle saab hinnata nii helisignaalide sageduse kui elektroonikaploki esipaneelil asuvate valgussignaalide värvuse järgi. Radioaktiivse kiirguse foonilise taseme korral põleb roheline valgusdiood. Kui radioaktiivse kiirguse tase ületab foonilise taseme, süttib kollane valgusdiood. Kui radioaktiivse kiirguse tase ületab aga etteantud alarmitaseme, süttib punane valgusdiood ning sulguvad väljundrelee kontaktid.

Radioaktiivse kiirguse indikaatori tüüp GM
Toitepinge 12 V (adapter 220 V võrgust)
Töötemperatuuride vahemik -15°C kuni +35°C
Tundlikkuse piirkonnad:
 roheline norm. foonist kuni 0.6 μSv/h
 kollane 0.6 kuni 1.2 Sv/h
 punane üle 1.2 μSv/h
Mõõtmed 80 x 80 x 50 mm