Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Englo toodab

laias valikus eriotstarbelisi mõõteseadmeid,
detektoreid ja indikaatoreid

Uudised

EAS-i arenguosaku toetus

16. september 2015

OÜ Englo esitas 5.02.2015. a EAS-ile arenguosaku toetuse taotluse, millele saadi positiivne otsus. Toetust taotleti  projektile „Lõhkamis­masina sertifitseerimine” eesmärgiga suurendada lõhkamismasinate kasutamist tsiviilsfääris ning  konkurentsi­võima­lusi eksportturgudel.

Projekti (registreerimisnumbriga EU48847) eesmärgiks oli EN 1376326 direktiivi “Explosives for civil uses – Detonators and relays- Part 26“ vastavussertifikaadi taotlemine ettevõtte tootevalikus olevate MARS-2 ja BART-tüüpi lõhkamis­masinatele. Sertifikaadi tingimustele vastavuse kontollkatsed viidi enamikus läbi Tšehhi Vabariigi volitatud asutuses VVUÚ, a. s., mõned katsed teostati Inspecta Estonia OÜ-s. Vastavussertifikaadi väljastas VVUÚ, a. s.