top of page

Hoonete ja Teede Ehitus

Englo tooteid saab kasutada mitmesugusteks erinevateks hoonete ja teede ehitusega seotud ülesanneteks.

Ehituse ala ettevalmistamiseks  saavad kliendid kasutada lõhkamismasinaid ning alal saab kontrollida metalli või võimaliku radioaktiivse kiirguse olemasolu. Enne tööde algust saab kindlaks määrata pinnase muldkehade tihedust ja põhjavee taset ning mõõta ehitus objekti pindala või pikkus.

Ehituse ajal ja hilisemaks kvaliteedi kontrolliks pakub Englo efektiivseid ja mugavaid seadmeid pinnase elastsusmooduli, pinnase maksimaalse deformatsiooni, elastsusmoodulite suhte ja tihendusteguri mõõtmiseks ning pinna tasasuse ja profiili määramiseks, sealhulgas saab mõõta ka keskmist kaldenurka, tee roopa sügavust, aukude sügavust ja rahvusvahelist tasasuse indeksit (IRI).

Environmental_with_RADON.jpg

Toodete Valik

bottom of page