top of page

Teekatendi Augu Sügavuse Mõõdikud

Englo teekatendi aukude sügavuse mõõdikud võimaldavad mugavalt ja kiiresti mõõta katendisse tekkinud augu sügavust katendi pealispinnast lähtudes.  Augu sügavusmõõdikuid on mugav kasutatada ka kruusateede serva-valli kõrguse mõõtmiseks.

Augu sügavusmõõdikute AM- komplekt koosneb vertikaalsest mõõtemoodulist ja kahest rihtlatist, üks pikkusega 0,95 m ja teine pikkusega 1,95 m.

Teekatendi Augu Sügavuse Mõõdikud

bottom of page