top of page

EAS Toetus

Englo arenguprogramm, I faas.

Englo OÜ tegevust toetab  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) summaga Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

 

EAS oma 16.12..2021. jõustunud otsusega nr 1.1-5.1/21/2101, toetudes Englo OÜ poolt esitatud projekti pikendamise taotlusele, pikendas projekti EU53461 abikõlbulikku perioodi 3 kuu võrra. Seega projekti alguskuupäev on 01.07.2019 ja lõppkuupäev 31.03.2022, kestus kokku 33 kuud.

33-kuise projekti eesmärkide hulka kuulub uute seadmete väljaarendamine ja sertifitseerimine, uute toodete tootmiseks ja kvaliteedikontrolliks vajaliku seadmepargi laiendamine, personali koolitamine, uue tootmisjuhi palkamine ja infosüsteemi väljaarendamine, uue müügijuhi palkamine ning turundus- ja müügistrateegiate väljaarendamine ja rakendamine, firma tuntuse ja käibe kasvatamine.

Projekti periood: 01.07.2019 - 31.03.2022
Abikõlblik summa: 730 720,35€
Toetuse summa: 328 824,16€

EAS_ERDF_logod_eesti_small.jpg
bottom of page