top of page

PAKRI-EM

Professionaalne Alpha, Beta, Gamma ja Röntgenkiirguse Radiomeeter ja Radooni Detektor

Radiomeeter PAKRI-EM on portatiivne mõõteseade, mis võimaldab registreerida summaarset α-, β-, γ- kiirgust või siis ainult γ- kiirgust.

 

PAKRI-EM koosneb plastkorpuses paiknevast eletroonikaosast ja korpuse alaküljel asuvatest kahest kiirgusdetektorist. Detektorite ees on äranihutatav α,β filter.

 

Detektoritel on tugev suuna karakteristik α,β kiirguse suhtes, mis võimaldab kergesti otsida väikese-gabariidilisi kiirgavaid objekte.

 

Seadme esipaneelil olevale displeile kuvatakse doosi kiirus ühikutes µSv/h või CPM. Seadmel on võimalik sisse lülitada helisignaal, mille kordumise sagedus on proportsionaalne registreeritud kiirgustasemega.

Seadmel on fikseeritud tasemega helialarm, mis rakendub, kui kiirgustase ületab 10 µSv/h.

 

Seadmel on kaks mõõterežiimi –  tavarežiim, keskmistav periood 4 s, näitu uuendatakse iga 2 s järel, ja  täppisrežiim, mil tulemust keskmistatakse alates režiimi valimisest, näitu uuendatakse iga 2 s järel. Madala kiirgustasemega objekte on soovitav mõõta täppisrežiimil.

 

Mõõtetulemused salvestatakse ja neid saab hiljem arvutis vaadata.

Kasulikud Omadused

•    Väga täpne ja kiirelt reageeriv
•    Mõõdab
α-, β-, γ- ja röntgenkiirgust ja Rn intensiivsust 
•    Suur detektorite pind ja sobiv suunakarakteristik aitavad kiirgusallikat otsida
•    LCD tabloo näitab numbriliselt doosi kiirust (
µSv/h) või pulsside sagedust (CPM)
•    Häire helisignaal rakendub, kui kiirgustase ületab 10
µSv/h 
•    Täppismõõtmise režiim
•    USB liides, tulemused salvestatakse ja neid saab hiljem arvutis vaadata

Tehniline Kirjeldus

Parameeter

Ühikud

Väärtus

Detektori tüüp

GM toru (2 tk)

Ühe toru efektiivne diameeter

mm

44,5

Väljundsignaal

μSv/h

Doosi kiirus γ-kiirgusel

CPM

Summaarne α/β/γ, röntgenkiirgus

Mõõtediapasoon

0,0- 99,99 μSv/h

0 – 9999 CPM

Toitepinge

9V alkaline patarei

Töötemperatuuri vahemik

°C

-15 kuni +35

Gabariidid

mm

240 x 128 x 80

Kaal

g

1060

Kaitstuse aste

IP65

bottom of page